DEL

Vegger

Vegger

En vegg er ikke bare en vegg. Kvaliteten er svært viktig for å øke sikkerhet og gi boligen lengst mulig levetid uten gjentatte oppussinger. Vi tilbyr oppsett av både ytter- og innervegger for din bolig. Dette gjelder både bærende og ikke-bærende vegger. Vi har lang erfaring med hvordan veggene skal settes opp for best ytelse i boligen.